Hur du sköter ditt spabad

Goda råd till den nyblivne spa-ägaren

Köpa SPA kemi

Personlig hygien

Det första är den personliga hygienen. Man kan tycka att det är ganska onödigt att tvätta sig innan man badar men så är ingalunda fallet med ett spabad. Två faktorer har stor betydelse för varför man måste tvätta sig noga innan man hoppar i spabadet. Ett spabad innehåller förhållandevis lite vatten och badtemperaturen är ganska hög, vilket gör att bakterier och andra otrevligheter kan föröka sig om man inte sköter spabadet som man ska. Det kan vara bra att veta att en ”normalt” tvättad kropp avger ca ½ miljon bakterier de första 5 minuterna medan en ”otvättad” dito avger ca 100 miljoner!

Alltså förorenar man vattnet 200 ggr mer om man hoppar över duschen innan badet!

Vattenskötsel

Viktigt att man desinficerar vattnet på rätt sätt och att man när det behövs tillsätter de kemikalier som behövs för att få vattnet i balans.

Så här gör du om du har valt att använda aktivt syre i kombination med chock-klorering.

Kontrollera och justera pH-värdet innan du tillsätter någon form av desinficering, pH-värdet ska ligga mellan 7,0 – 7,4 eftersom ett korrekt pH-värde är viktigt för både de badande och för spabadet. Ett för lågt pH (under 7,0) kan verka korrosivt på metalldelar i spabadet och irriterar hud och slemmhinnor på de badande.

Ett för högt pH (över 8,0) kan göra vattnet mjölkigt och reducerar desinficeringens effekt. Kalkutfällning kan också förekomma. Vattnet känns ofta fett och obehagligt för de badande när pH-värdet är över 8,0.

Viktigt när du chock-klorerar!

Tänk på att lämna locket på spabadet öppet minst en halvtimme efter chock-kloreringen

När kloret reagerar med vattnet bildas klorgas som är giftig och fräter på lock och nackkuddar!

Karet och utrustning

Patronfiltret bör kontrolleras 1 gång i veckan och rengöras regelbundet. Det kan vara ganska klokt att ha 1 extra filter så att man hela tiden har ett rent i beredskap. När filtret börjar bli smutsigt byter man ut det mot det rena och rengör det andra filtret. Rörledningarna i ett spa behöver också rengöras med jämna mellanrum. Speciella kemikalier finns för detta ändamål. Rörsystemet bör rengöras 1-2 ggr årligen. Varje dag bör man se till att filtret går i minst 4 timmar för att få bort föroreningar i vattnet. Är vattnet ändå inte klart kan man ställa upp filtreringen så att den går längre.

Varje vecka skall man göra följande:

  • Mät och justera pH-värdet (kontrollera värdet pH värdet innan du decinficerar).

  • Kontrollera och rengöra filter vid behov.

  • Badar man ej skall man ändå tillföra någon form av decinficeringsmedel.

Badar man några gånger i veckan behöver man byta vattnet i sitt spa ca 3-4 ggr om året. Då kan det också vara klokt att rengöra karet och minst en gång om året göra en systemrensning med Rörrens före vattenbytet,

Då och då får man kanske ändå lite problem med sitt vatten, så på nästa sida följer en liten ”lathund” som kan vara till hjälp när de uppstår!

Lathund för ditt spa

Oklart eller dimmigt vatten

a) pH-värdet är för högt

a) Tillsätt pH-minus

b) Dålig filtrering

b) Kontrollera filterpatron

c) Vattnet är övermättat med upplösta partiklar

c) Byt ut vattnet i badet

Missfärgat vatten

Upplöst koppar, järn eller andra metaller

Tillsätt Kalk-Ex (fungerar även mot metalutfällningar

Skumbildning

Högt innehåll av tvål- och kosmetikarester

Tillsätt Anti-Skum

Kalkutfällning

a) Hög kalciumnivå

a) Tillsätt Kalk-Ex

b) Högt pH

b) Tillsätt pH Minus

c) Hög alkalinitet

c) Tillsätt pH Minus

Obehaglig lukt

Högt innehåll av organiska föroreningar i vattnet

Öka dosen av decinficering eller chock-

klorera med Klorgranulat

Det kan också vara viktigt att veta att rätt skötsel av spabadet är en förutsättning för att garantier ska gälla. Följer man bara ovanstående råd ska man kunna njuta av sitt spabad utan några större besvär!

Rea!
2995 kr
149 kr
279 kr
199 kr
199 kr
219 kr
139 kr
129 kr
129 kr
279 kr
219 kr

pH-Mätning med DPD

  1. Skölj testaren med vattnet från SPA-vatten

  1. Fyll ltestaren med SPA-vatten.

  1. Tillsätt 1 st Phenol Red-tablett i pH-kammaren. Undvik hudkontakt, då hudens pH-värde kan påverka resultatet.

  2. Låt tabletten lösas upp helt och jämför vattnets färg med tabellen på testaren.

För lågt pH
Tillsätt pH-plus
Vattnet är irriterande för slemhinnor
Korrosivt på metalldelar
Köpa pH-minus
För högt ph
Tillsätt pH-minus
Vattnet kan bli oklart
Kemets effekt reduceras
Kalkutfällningar
Vattnet känns fett
Köpa ph-minus