Varitab 5,4 kg

799 kr

Marknadens bästa klor är mångsidigt för placering i skimmer. 18 st. 300 gram.

De två lagren av Varitab® arbetar i olika sätt:
Den blå delen sönderdelas inom ca. 10 minuter och kvarstår på filterbädden. När cirkulationspumpen löper upp, löser denna granulär långsamt och utövar en intensiv desinfektion av filtermaterialet i ca 30 minuter, vilket på ett säkert sätt avlägsnar smuts och bakterier. Den vita delen av tabletten är en långsam upplösning och ger en kontinuerlig desinfektion.

Varitab 5,4 kg

799 kr